TOON BOECKMANS

Toon Boeckmans’ projecten omvatten voornamelijk sculpturale objecten en

installaties. Gebruik makend van kleurrijk monochrome en geometrische

elementen die zowel uit spel- of educatief materiaal als uit een toenemende

berg gevonden voorwerpen afkomstig zijn, raakt hij op subtiele manier

gangbare concepten aan zoals het ontstaan van de aarde, de evolutietheorie,

het meten van de tijd of het heliocentrisme. Ongearticuleerde totems,

moderne fossielen en poëtische machines getuigen van een zoektocht die

zowel dystopisch als humoristisch is.