JOHN VAN OERS

Voor de Installatie bij Gallery De Wael gebruikt John Van Oers de 13 meter lange tentoonstellingswand als tijdslijn van zijn eigen geschiedenis. 11 tijdssegmenten verdelen de wand in periodes van 5 jaar en bestrijken zo 55 jaar. Hij vertrekt in 1965 wanneer zijn oudere broer wordt geboren en eindigt in 2020 met een verwijzing naar de Brexit saga. Daartussen een bonte verzameling van futiele en gewichtige momenten uit het leven van John Van Oers uitgedrukt in sculpturen, tekeningen en interventies op de muur zelf. Van Oers kiest voor een rigide structuur, een wiskundige orde bestaande uit subjectief gekozen momenten. Hier gaat de anekdotische methode over in een empirische benadering die vertrekt van de eigen waarneming (op zichzelf) om het algemene te onderzoeken. Zo worden de gesuggereerde anekdotes gestileerde, zelfs geabstraheerde hypothesen. Op deze muur projecteert John Van Oers de oervorm van een leven, zoals de platte grond van elke stad tegelijk vergelijkbaar en toch uniek is.